BSCI

BSCI

BRC

BRC

Patenta e dizajnit të pamjes

Patenta e dizajnit të pamjes

Certifikata e patentës së shërbimeve

Certifikata e patentës së shërbimeve

Shpik Patentën

Shpik Patentën

Menaxhimi i shëndetit dhe sigurisë

Menaxhimi i shëndetit dhe sigurisë

ISO 9001-2015

ISO 9001-2015

FDA

FDA

sistemi i menaxhimit të mjedisit

sistemi i menaxhimit të mjedisit

Ndërmarrja e Teknologjisë së Lartë

Ndërmarrja e Teknologjisë së Lartë