BSCI

BSCI

BRC

BRC

Appearance Design Patent

Patenta e Dizajnit të Pamjes

Utility Patent Certificate

Certifikata e Patentës së Shërbimit

Invent Patent

Shpik Patentën

Heath and Safety Management

Heath dhe Menaxhimi i Sigurisë

ISO 9001-2015

ISO 9001-2015

FDA

FDA

environment management system

sistemi i menaxhimit të mjedisit

Enterprise Of High Tech

Ndërmarrja e teknologjisë së lartë